جمعه 2 مهر 1400

جوایز و افتخارات

علمی:
- نویسنده مقاله برتر در همایش ملی انرژی_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر _آذر  1394
- تاسیس شرکت دانش بنیان  (مدیر عامل) کهربا صنعت اسپادان _ 1394
- انتخاب به عنوان دانشجوی برتر نقره ای از سوی رایزن علمی هندوستان_ وزارت علوم و تحقيقات و فن آوری_ 1393
- انتخاب طرح پژوهشی  دوربین بویایی  Odor  Movie Camera (OMC) به عنوان طرح برتر پژوهشی در دانشگاه - پونا هندوستان  1220  ارسال برای مرحله استانی در ماهاراشترا هندوستان
- کسب  رتبه پنجم در دانشکده در مقطع کارشناس ارشد ابزار دقيق_ دانشگاه پونا_ هندوستان2009
- کانديدای دريافت بورس   SATISH BIHADTE_ دانشگاه پونا_ هندوستان 2009
- دريافت تقديرنامه به عنوان دانشجوی فعال درسی در دانشگاههای شبه قاره  از رايزن علمی وزارت علوم و تحقيقات - وفن آوری  در شبه قاره  در چهار سال  2010/ 2012/ 2009 و2008
- انتخاب طرح پژوهشی FUZZY SPIN COATER به عنوان طرح برتر پژوهشی در دانشگاه پونا هندوستان  2008
- کارمند نمونه در دپارتمان انتقال شرکت برسان 1385
- انجام  دو طرح پژوهشی در زمينه رباتيک در  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمينی شهر- اصفهان
- انتخاب طرح ربات لابيرت برای معرفی به جشنواره خوارزمی

فرهنگی:
- منتخب در طرح  توسعه و ترویج  نماز در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر_ 1394
- نفر منتخب در سومین دوره طرح نور( اخلاق و فلسفه ) دانشجویان خارج از کشور و تشرف به حج عمره _ - هندوستان  1392
- تقدیر از طرف رایزن علمی به جهت  بر گزاری دوره آموزشی در  انجمن اسلامی شهر پونا __ 1392